Om oss

Vår visjon er å være den foretrukne og mest kostnadseffektive leverandøren innenfor vår produktgruppe. Kvalitet, effektivitet og fleksibilitet skal være våre fortrinn og vi produserer derfor størstedelen av våre produkter i eget konsern for best mulig kontroll på disse parameterne.

Combiwood Barkevik er leverandør av bærekraftige interiørprodukter i tre til alle typer prosjekter på det norske markedet. Foruten det opprinnelige hovedproduktet listverk og utforinger som vi er markedsleder på, er produktporteføljen komplettert med spileprodukter, panel, karmprodukter og hobbyplater.

Nå er vi 74 ansatte fordelt på 2 logistikkavdelinger og 1 produksjonsenhet.

Combiwood Barkevik er lokalisert med 2 distribusjonsenheter og en produksjonsenhet i Norge. Avdelingen i Helgeroa utenfor Larvik er hovedkontor og logistikknav for leveranser i Sør Norge. Avdelingen i Mo i Rana distribuerer til forhandlere i den nordlige delen av landet. Avdelingen i Skien er en produksjonsavdeling spesialisert på produksjon av løvtreprodukter som listverk, spiler, glattkant og tre komponenter til trevare- og byggeindustrien.

Selskapet er del av den estiske selskapsgruppen Combiwood Group som med sine ulike produksjonsselskaper er vertikalt integrert i hele verdikjeden med trevirke som det råvarebaserte utgangspunkt. I gruppens aktiviteter inngår skogforvaltning og avvirkning, sagbruk, komponentfabrikker og fabrikker for ferdigstilling av salgsklare interiørprodukter til byggevarehandelen.

Combi Group har siden starten med etableringen av Combiwood i 2005 vokst til et konsern innenfor trebearbeiding med ca 900 ansatte og 245 MEURO i omsetning. Det er nå det ledende konsernet i Scandinavia for produksjon og distribusjon av listverk og foringer til byggevarehandelen.

Vår visjon er å være den foretrukne og mest kostnadseffektive leverandøren innenfor vår produktgruppe. Kvalitet, effektivitet og fleksibilitet skal være våre fortrinn og vi produserer derfor størstedelen av våre produkter i eget konsern for best mulig kontroll på disse parameterne.

Våre produkter følger miljøsertifisering gjennom alle ledd fra skog til ferdig produkt levert i byggevarehandelen. Tre fra bærekraftig forvaltede skoger, skåret og bearbeidet i produksjonslinjer med miljøet i fokus – pakket, håndtert og distribuert så energieffektivt og med så lite emballasje som mulig – streber vi etter å redusere våre produkters miljøfotavtrykk.

Når detaljene teller – velg Combiwood Barkevik!