Vår Miljøpolicy

Vi i Combiwood Barkevik har som en betydelig aktør i markedet et viktig ansvar for klima og miljø.

Vårt miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål, og vi har spesielt fokus på bærekraft i materialer, effektiv transport, vareflyt og et godt HMS-system. Våre sertifiseringer i FSC® og PEFC understreker dette, og vi jobber kontinuerlig med vår miljøpolicy i alle ledd av bedriften.

Våre sertifiseringer:

FSC® 
Vi er FSC®-sertifisert etter transfersystem, i gruppe med våre estiske eiere- Combi Group Oü, og leverer en stor andel av våre produkter sertifisert som FSC Mix. 

PEFC 
Vi er PEFC-sertifisert etter sporbarhetsstandarden, som omfatter alle våre trebaserte produkter.

EPD 
En høy andel av våre produkter er dekket av EPD. Våre EPD: malt listverk, malt panel, malt utforing, dørkarm, lakket eik og ubehandlet listverk av furu.

Ecoproduct 
Vi møter krav til inneklima, og har ECOPRODUCT på en rekke av våre malte produkter 

Grønt Punkt 
Vi er med i grønt punkt, og jobber kontinuerlig med å holde bruken av plastemballasje på et lavest mulig nivå.

Dette oppnår vi gjennom

• At innkjøp av sagbruksprodukter, høvlede varer og andre trevarebaserte produkter er i tråd med FSC® og PEFC’s strenge krav og retningslinjer om opprinnelse, sporbarhet og bærekraft i skogbruk

• at personalet er utdannet og informert slik at de kan møte innholdet i disse retningslinjene, samt egne etiske retningslinjer

• at vårt morselskap eier hele verdikjeden fra FSC-sertifisert skog til ferdigvare, og at våre anlegg er moderne og effektive

• å fremme produkter som bidrar til et godt inneklima samtidig som det fremmer bruk av bærekraftig tre, og møte stadig nye dokumentasjonskrav på en proaktiv måte

• at alle ledd i bedriften jobber kontinuerlig med miljøvennlige og effektive løsninger; som god og optimalisert vareflyt, redusert bruk av plast og mest mulig energieffektiv transport

• å ha strenge krav til HMS, og fokus på trivsel og godt miljø på arbeidsplassen