Miljø

Bli kjent med våre sertifiseringer og miljøfokus.

Vi tar miljø på alvor!

Vi har som en betydelig aktør i markedet et viktig ansvar for klima og miljø. Vårt miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål, og vi har spesielt fokus på bærekraft i materialer, effektiv transport og vareflyt og et godt HMS-system. Våre sertifiseringer i FSC® (FSC C109673) og PEFC understreker dette, og vi jobber kontinuerlig med vår miljøpolicy i alle ledd av bedriften.


Sporbarhetssertifiseringer
Combiwood Barkevik er sertifisert i både FSC® (FSC C109673) og PEFC, og leverer over 85 % av produktene våre som FSC-Mix. Sporbarhet (Chain of Custody, CoC) handler om å ha en sporbar vei fra opprinnelsen av produktet (skogen), slik at produktenes innhold/råstoff kan dokumenteres.


Les mer om FSC
Les mer om PEFC

Miljøfyrtårn
Våre tre avdelinger er miljøfyrtårn, og det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til avfallshåndtering, bærekraftige innkjøp, miljøvennlig transport, energieffektivisering, HMS og arbeidsmiljø

Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Les mer

EPD
EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Les mer

Foto: Combiwood Barkevik

Ecoproduct
ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct vurderer produktet etter seks miljøområder som hver får en karakter. Vi har ecoproductvurderinger på mange av våre produkter 

Les mer

Miljøpolicy

Se vår miljøpolicy som understreker vårt implementerte miljøarbeid, og er en del av bedriftens interne rutiner.

Les mer

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Combiwood Barkevik er som andre virksomheter i Norge omfattet av åpenhetsloven.
Som en del av våre sertifiseringssystem- FSC, PEFC og Miljøfyrtårn har vi i mange år gjennomført aktsomhetsvurderinger av våre trelastleverandører.
Les mer

Grøntpunkt og Renas
Vi er selvfølgelig med i Grøntpunkt og Renas, og var en av tre nominerte til plastløfteprisen 2023- design for gjenvinning.
Vi har tatt plastløftet, og jobber kontinuerlig med å redusere bruk av plast.


Les mer

Ecobase
Vi støtter via våre eiere Combi Group et stort prosjekt for tilbakeføring og re-etablering av skogområder i Europa.


Les mer