Miljø

Bli kjent med våre sertifiseringer og miljøfokus.

Vi tar miljø på alvor!

Vi har som en betydelig aktør i markedet et viktig ansvar for klima og miljø. Vårt miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål, og vi har spesielt fokus på bærekraft i materialer, effektiv transport og vareflyt og et godt HMS-system. Våre sertifiseringer i FSC® (FSC C109673) og PEFC understreker dette, og vi jobber kontinuerlig med vår miljøpolicy i alle ledd av bedriften.

Se vår miljøpolicy og våre sertifiseringer her