Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Combiwood Barkevik er som andre virksomheter i Norge omfattet av åpenhetsloven.
Som en del av våre sertifiseringssystem- FSC, PEFC og Miljøfyrtårn har vi i mange år gjennomført aktsomhetsvurderinger av våre trelastleverandører.
I forbindelse med åpenhetsloven har vi jobbet med og videreutviklet våre aktsomhetsvurderinger for å møte kravene i åpenhetsloven.
Selve redegjørelsen for 2023 finnes i link under.


Ved spørsmål kontakt oss på post@combiwood.no